Tiêu chuẩn của hướng dẫn viên du lịch là người có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của các thành viên trong đoàn khách du lịch; am hiểu các kiến thức về dân tộc, địa lý, lịch sử, kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng điểm đến tại các địa phương.
Theo tiêu chuẩn VTOS (Tài liệu tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam) – Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Tiêu chuẩn VTOS sẽ mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của 1 hướng dẫn viên du lịch cần phải làm khi thực hiện dẫn tour.
TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Hướng dẫn viên du lịch phải thực hiện đúng các ý tưởng mà tổ chức du lịch đã xây dựng và giải quyết được những nhu cầu phát sinh ngoài chương trình tham quan của du khách.
Hướng dẫn viên du lịch phải là những người hiểu biết về các thủ tục liên quan tới hộ chiếu, thị thực, ngân hàng, bảo hiểm, các thủ tục xuất nhập cảnh, quyền lợi của du khách.
Hướng dẫn viên là cầu nối liên kết giữa các thành viên trong đoàn về văn hóa, phong tục tập quán, có kỹ năng thuyết phục du khách tin tưởng vào khả năng thuyết trình và xử lý tình huống của bản thân.
CHỨC DANH CÔNG VIỆC
 • Hướng dẫn viên suốt tuyến/theo đoàn
 • Hướng dẫn viên phụ trách tour
 • Hướng dẫn viên địa phương
 • Đại diện tour
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC
 1. Chuẩn bị làm việc, xây dựng thái độ làm việc chuyên nghiệp
 2. Các công việc và trách nhiệm chung của hướng dẫn viên du lịch
 3. Thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và kiểm dịch
 4. Chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể
 5. Quy trình và trách nhiệm liên quan đến vận chuyển khách
 6. Hướng dẫn viên và việc thu xếp khách sạn
 7. Hướng dẫn tham quan
 8. Thuyết trình cho khách du lịch
 9. Kỹ năng lãnh đạo của Hướng dẫn viên khi dẫn tour
 10. Giải quyết khó khăn, tai họa và khiếu nại của khách
 11. Kết thúc tour
 12. Du lịch bền vững
 13. Giao tiếp đa văn hóa.